+32 (0)3 647 16 98 info@irisoftsolutions.com

Wat zijn KPI’s?

 

KPI’s zijn Kritieke Prestatie Indicatoren – of in het Engels: Key Performance Indicators – en dienen om prestaties van een onderneming te meten met als doelstelling deze te verbeteren. Met andere woorden, KPI’s zijn variabelen die monitoren of een organisatie op koers ligt ten opzichte van haar strategische en operationele doelstellingen.

Het is dus belangrijk dat KPI’s SMART geformuleerd worden, dwz:

 • Specifiek: éénduidig, niet mis te verstaan,
 • Meetbaar: in cijfers te vatten,
 • Acceptabel: aanvaardbaar voor het management en de organisatie,
 • Realiseerbaar: haalbaar in de werkelijkheid, ook ten opzichte van andere doelstellingen,
 • en Tijdgebonden: binnen een periode met duidelijk begin- en eindpunt.

Nut van KPI’s

 

KPI’s weergegeven in dashboards zijn een uitstekend instrument om lange en korte termijn doelstellingen van een onderneming eenvoudig en nauwkeurig op te volgen. Met deze informatie kan de ontwikkeling van de onderneming als geheel gevolgd worden, in vergelijking met het verleden en in vergelijking met de concurrentie. Daarnaast is het een handig instrument om voorspellingen mee te doen, door de resultaten te extrapoleren.

Idealiter ontwikkelt elk team één of meerdere indicatoren waaruit de prestaties van het team afgelezen kunnen worden. Het is cruciaal dat dit factoren betreft die door het team zelf beïnvloedbaar, en dus te verbeteren zijn. Dit verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers en de samenwerking tussen teams.

Dankzij het zichtbaar maken van resultaten zijn uw medewerkers gemotiveerd tot verbetering en helpen zij uw strategie realiseren.

 KPI’s hebben ook een signaalfunctie. Problemen worden tijdig gedetecteerd en kunnen bijgestuurd worden om een optimaal resultaat te behalen.

 Met een indicator krijgt u tijdig zicht op pijnpunten en kunt u zo nodig onmiddellijk ingrijpen.

 Voor het management zijn KPI’s een middel om te sturen.

U kan de juiste beslissing op het juiste moment nemen.

 

Tips bij het opstellen en opvolgen van KPI’s

 

 • Kies KPI’s die passen bij de strategie van de organisatie en die aansluiten bij (urgente) problemen of knelpunten.
 • Ontwerp SMART en beïnvloedbare KPI’s in samenspraak met de betrokkenen.
 • Verdeel de resultaten van de KPI’s via dashboards (visueel en toegankelijk) onder de betrokkenen.
 • Bespreek de resultaten via dashboards en tijdens meetings.
 • Ga periodiek na of een indicator nog steeds motiverende kracht bezit.

Voorbeelden van KPI’s

Financiële KPI’s

 • Groei van de bedrijfswaarde
 • Rentabiliteit van de EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
 • Debiteuren
 • Dagen uitstaande verkoop
 • Langdurig uitstaande schulden
 • Rentabiliteit eigen vermogen
 • Rentabiliteit vreemd vermogen
 • Rentabiliteit totaal vermogen
 • Current ratio
 • Quick ratio
 • Cash ratio
 • Debt ratio
 • Verschillende soorten kosten ten opzichte van elkaar/omzet
 • Omloopsnelheid van het vermogen
 • Omloopsnelheid van de omzet
 • Omloopsnelheid van de voorraad
 • Rentedekkingsfactor

 

Operationele KPI’s

 • Cijfer herhalingsaankopen
 • Aantal nieuwe klanten
 • Aantal verloren cliënten
 • Aantal voornaamste cliënten
 • Aantal leveringen per dag
 • Gemiddelde omzet per klant per dag